Powrót do strony głównej Powrót do strony głównej

W zakresie oferty usług informatycznych znajduje się wiele różnych obszarów możliwej współpracy. Do najważniejszych z nich można zaliczyć:

- serwis informatyczny związany z utrzymaniem i rozwojem infrastruktury IT: instalacje i aktualizacje systemowe, aplikacyjne

- usługi administracyjne w zakresie konfiguracji i utrzymania systemów Linux, automatyzacji i orkiestracji

- cloud computing, wirtualizacja (WMware, KVM, OVM)

- konteneryzacja (Docker, Kubernetes), Azure AKS, ekosystem RANCHER

- doradztwo i wsparcie w zakresie organizacji i budowy szeroko rozumianych rozwiązań informatycznych

We wszystkich aspektach można liczyć na profesjonalną pomoc i kilkunastoletnie doświadczenie w branży.

Wszytkie dodatkowe informacje i bezpośredni kontakt pod adresem mailowym:

officeIT[at]libra-wrd[dot]pl