Powrót do strony głównej Powrót do strony głównej

W zakresie oferty usług informatycznych znajduje się wiele różnych obszarów możliwej współpracy. Do najważniejszych z nich można zaliczyć:

- serwis informatyczny związany z utrzymaniem i rozwojem infrastruktury IT: instalacje i aktualizacje systemowe, aplikacyjne

- usługi administracyjne w zakresie konfiguracji i utrzymania systemów Linux

- automatyzacja instalacji i utrzymania systemów Linux (Ansible)

- cloud computing: wirtualizacja (WMware, KVM)

- konteneryzacja (Docker, Kubernetes)

- doradztwo i wsparcie w zakresie organizacji i budowy szeroko rozumianych rozwiązań informatycznych

We wszystkich tych aspektach można liczyć na profesjonalną pomoc, i doświadczenie oparte na klkunastoletniej działalności.

Wszytkie dodatkowe informacje i bezpośredni kontakt pod adresem mailowym:

officeIT[at]libra-wrd[dot]pl